»נקודת המוצא לביצוע מחקר כמותי היא בראיה כי הדרך הטובה ביותר להבנת דגמים בסיסיים ויחסים היא באמצעות בדיקה של מקרים רבים.

מכאן, כי מחקר כמותי הוא המתאים ביותר לבדיקת שוני בין מספר גדול של מקרים. שימוש במדגמים נעשה בשל העובדה כי אין בכוחו של המחקר לבחון את אוכלוסיית היעד בכללותה, זאת בשל פיזור הגיאוגרפי ומשיקולים כלכליים. מדגם הוא תת-קבוצה מתוך אוכלוסיה רלוונטית למחקר. עפ"י הנחת היסוד של המחקר הכמותי, על מדגם להיות מקרי ומייצג את האוכלוסייה כולה. 

לשם המחשה נוכל לומר כי באמצעות מחקר כמותי ניתן להגשים את המטרות הבאות:
• לזהות דגמים כלליים ויחסים בין התופעות השונות.
• לבחון את מידת הרלוונטיות של תיאוריות להבנת החברה (במחקרים חברתיים)
• לחזות תוצאות עתידיות של מהלכים שונים (דוגמת מהלכים פוליטיים, מהלכים שיווקיים- אסטרטגיים וכד').

מבין האמצעים הנפוצים ביותר לאיסוף נתונים במחקר כמותי ניתן לציין את הסקר.
סקר  ניתן לבצע במס' דרכים כאשר הדרך בולטת והפופולארית ביותר היא הראיון הטלפוני

ראיון טלפוני- מבוסס על תקשורת טלפונית בין מראיין למרואיין.
כיום, שיטה זו היא הפופולארית ביותר.

סקר מורכב בד"כ משאלות סגורות (רבות ברירה) הסקרים הטלפוניים אותם אנו נוהגים לבצע הם סקרי אומניבוס (omnibus) וסקרים יעודיים. סקר אומניבוס מתבסס על שאלון במבחר נושאים ותחומים (צרכנות, פנאי, פוליטיקה ועוד...)
- הסקר מתבצע לרוב כסקר משקי בית המתבסס על מדגם אקראי מייצג של כלל האוכלוסיה הבוגרת בישראל ובקרב 504 משקי בית (טעות דגימה מירבית 4.5%). מעת לעת אנו מקיימים סקרי אומניבוס נוספים המיועדים לאוכלוסיית יעד מפולחת כגון: בני נוער, נשים, צעירים וכד'.
לסקר אומניבוס  שותפים מס' לקוחות העשויים לפעול בתחומים שונים זה מזה או משיקים זה לזה.
מבין יתרונותיו של  הראיון הטלפוני:
• ייצוגיות
• מהירות  ביצוע
• מידת אנונימיות גבוהה

לקריאת המאמר המלא לחץ כאן... 

»חדש באליקסיר
 כחלק מהראייה הכוללת בדבר חשיבות המעורבות למען החברה וקהילה אנו מתחייבים להקצות בכל סקר אומניבוס 3 שאלות לטובת ארגונים ועמותות הפועלים למען מטרות חברתיות.
 
למילוי טופס בקשה להצטרפות לחצ/י כאן

שלח אלינו דואר
      אומניבוס- מועדים