»חדש ובלעדי!!! ביצוע בדיקות באריזות קשות פתיחה לילדים- IS0 8317 (תקן ישראלי ת"י 1346)

התקן הינו סטנדרט בינלאומי מחייב עבור יצרני אריזות המכילות חומרים רעילים ומסוכנים כמו גם ליצרני אריזות המכילות תכשירים רפואיים לשימוש ביתי. דרישה לעמידה בתקן הינה חלק מתהליך הסמכה של יצרני אריזות בכל העולם שמטרתה למנוע במידה מרבית תאונות ביתיות שמקורן במגע או שתיית חומרים מסוכנים ורעילים על-ידי ילדים.

מתוך ראייה בחשיבות הנושא לחברה ולקהילה החליטה הנהלת המכון להצטרף למגמה העולמית ולהיות ממובילי מהלך חשוב זה בישראל. 
 
את החברות והיצרנים, המעוניינים להצטרף למעגל ההולך וגדל של ארגונים המאמצים את התקן כסטנדרט מחייב לטובת הציבור, מלווה מחלקה מקצועית מתמחה המעניקה ללקוחות שירות קשוב, זמין, מהיר ויעיל. 
 
 
למה חשוב לבצע את הבדיקה?
 
 
בכל שנה מתקבלים דיווחים רבים מבתי החולים אודות מספרם הרב של מקרים, בהם קיים חשד לבליעת חומרים שונים ומסוכנים, הנמצאים בשימוש בכל בית (חומרי ניקוי, הדברה וכו'). 
דיווחים אלה מחייבים את היצרנים להקדיש לנושא חשיבה ותשומת לב רבה בניסיון בלתי פוסק לאתר ולבחון דרכים ופעולות למניעה. קיימות שתי אפשרויות עיקריות להגברת המודעות ופעולות מניעה:
  1. חשיפת ההורים לסכנות באמצעות פרסומות ומתן הסברים בנושא
  2. יצירת מחסום פיזי בין הילדים לחומרים המסוכנים (באמצעות פיתוח אריזות קשות פתיחה לילדים, פקקים בעלי פתיחה/סגירה ייחודיים וכו').
ישנן עדויות המעידות על כך כי מאז הצגת עקרונות הבדיקה שנועדה לבחון האם אריזות הן אכן קשות פתיחה לילדים, הלכו ופחתו מקרי הבליעה של חומרים מסוכנים ע"י ילדים ומכאן חשיבותה הגדולה.

 

 

 

 

כיצד מוכרת אריזה כ"קשת פתיחה לילדים"?

בשל שימוש הולך וגובר באריזות קשות פתיחה לילדים בעולם, פותחה מתודה סטנדרטית למדידתן ולאישורן ככאלה. ביצוע בדיקה והכרה באריזה כ"אריזה קשת פתיחה לילדים", מונעת תאונות ביתיות כתוצאה משתייה ומגע עם חומרים מסוכנים ע"י ילדים. הדבר נועד להבטחת שלומם וביטחונם של המשתמשים במוצר ובני משפחותיהם. הבדיקה נעשית בהתאם לתקן בינלאומי ISO 8317 (תקן ישראלי ת"י 1346).

 
 
כיצד מתבצעת הבדיקה?
 
הבדיקה נערכת בדרך של מאות תצפיות המתבצעות תוך הקפדה על עקרונות הבדיקה הנגזרים מתו התקן ותוך עמידה בסטנדרטים אמריקאים קפדניים שעל פיהם עוצב התקן במקור.

 
 
 
חברות ויצרנים המעוניינים לקבל פרטים אודות הבדיקה ותהליך אישור אריזות כקשות פתיחה לילדים מוזמנים לפנות אלינו.