איסוף כמותי

ראיונות מקוונים, ראיונות טלפוניים, ראיונות מובנים פנים אל פנים

קרא עוד
 

איסוף איכותני

ראיונות עומק, קבוצות מיקוד, תצפיות, מערכי לקוח סמוי (מקוון/ פרונטלי)

קרא עוד
 

מודיעין עיסקי

איסוף מידע עיסקי רלוונטי על שוק/ ענף באמצעות מקורות ברשת ורשתות חברתיות